www.HappyCenter.cz

 nabízí rodinnou alternativu výchovy dětí. Individuální přístup, zdravé životní prostředí, formování úspěšné osobnosti.

 

Home
Výchova dětí jinak
Štěstí a spokojenost
Zdravý životní styl
Tvořivost a intelekt
Psychologie úspěchu
Angličtina, jiné jazyky
Individualni pristup
Dětské aktivity
Kdo jsme
Školné a přihláška
Přednášky,konsultace
Kontakt

 

Aktivity

Využíváme našeho přírodního prostředí, vodíme děti ven za každého počasí a tím utužujeme jejich imunitu. Není pro dítě nic lepšího, co by mu šlo tolik "k duhu," jako je čistý vzduch. Zvlášť důležitý je tento faktor u vyvíjejícího se organismu, kdy je dítě ještě tolik citlivé a nezaslouží si, abychom si pohrávaly s jeho odolností. Tolik dětí i dospělých dnes musí trpět mnohými typy alergií a jinými neduhy. U nás je naděje v tom, že se snažíme udržet dítě po této stránce co nejdéle v pořádku a snažíme se mu dát co nejlepší základy pro jeho budoucí obranu v dospělosti, kdy organismus dítěte bude, díky zdravému ovzduší ve kterém  pobývá co nejčastěji, více silný a odolný.

Další priorita v našem unikátním projektu je důležitost spánku pro dobrý start do života a učení, neboť kvalita odpočinku umožní dětem lepšího zrání jejich centrální nervové soustavy, tj. mozku. Všichni chceme mít děti schopné, učenlivé. Ale málokdo, a děti vůbec, si uvědomí, jak úzce je spánek svázán právě s nejrůznějšími požadavky, které na své děti klademe. Proto je dobré, když je dítě zvyklé na odpočinek během polední pauzy, kdy ustává s obvyklými činnostmi, zklidní svoji mysl i tělo a nechá se unést na několik okamžiků do tolik prospěšné říše snů. K tomu je výborné najít takovou formu zklidnění jako je pohádka či vyprávění, protože pokud se nám podaří takto dítě motivovat, budeme pomalu vytvářet pozitivní návyk, který se ještě po nějakou dobu jeho útlého dětství vyplatí.

Chci tady ještě znovu připomenout rodičům, že se průkazně podílí  na skvělé psychomotorické kondici dítěte právě unikátní spojení přírody a zdravého vzduchu při stavbě buněk Vašeho dítěte s vlivem na jeho mozkovou strukturu a všeobecné zdraví vůbec, což je v dnešní době již prokázáno. Možná i proto přibývá všech možných dyslexií, dysgrafií atd. které se projevují právě v době nástupu školní docházky a dítěti tak mohou osudově zkřížit cestu k úspěchu. Chtějme pro své dítě to nejlepší, braňme jej preventivně již dnes.

 

 

 

 

Kontakt: Mgr. Katrin Čadková, email: HappyCenter@seznam.cz