www.HappyCenter.cz

 nabízí rodinnou alternativu výchovy dětí. Individuální přístup, zdravé životní prostředí, formování úspěšné osobnosti.

 

Home
Výchova dětí jinak
Štěstí a spokojenost
Zdravý životní styl
Tvořivost a intelekt
Psychologie úspěchu
Angličtina, jiné jazyky
Individualni pristup
Dětské aktivity
Kdo jsme
Školné a přihláška
Přednášky,konsultace
Kontakt

 

Angličtina hrou

Děti, které kolem tří let věku hovoří zpravidla již velmi dobře česky a mají rozvinutou slovní zásobu, si během kroužku angličtiny hrají, zpívají, prohlížejí obrázkové knihy, tancují, cvičí, jsou výtvarně aktivní a přitom vnímají anglický jazyk a postupně jím začínají samy komunikovat. Výuka je řízena lektorem s certifikátem z amerického institutu v oboru "Výuka angličtiny hrou". 

Neučíme malé děti angličtinu násilně, ale ony mohou samy zažít anglické jazykové prostředí i ze speciálních video programů, což je pozvolna ovlivňuje a budí zájem o cizí jazyky v budoucnosti. Změna slov je pro ty, kteří jsou takto vystaveni anglickému prostředí je více přirozená, automatická. Tuto přirozenost vnímají i naše děti.

Poradcem centra pro angličtinu je Čechoameričan Joseph Toman,  který ovládá angličtinu stejně dobře jako češtinu. Jeho přístup k výuce angličtiny je jiný než jaký užívají české školy. Využívá toho, že ovládá stejně dobře oba jazyky a od začátku doporučuje učit děti nejdůležitější vlastnost angličtiny - že se mění s rychlostí řeči. Je to nejvíce opomenutý prvek výuky angličtiny v našich školách a je to hlavní důvod proč někdo, kdo u nás po léta angličtinu studoval, má problém jí porozumět např. i ve filmech. Jestli jste angličtinu studovali, víte o čem je řeč.

 

Podle zájmu rodičů je možno začít s výukou také němčiny či ruštiny.

 

Kontakt: Mgr. Katrin Čadková, email: HappyCenter@seznam.cz