www.HappyCenter.cz

 nabízí rodinnou alternativu výchovy dětí. Individuální přístup, zdravé životní prostředí, formování úspěšné osobnosti.

 

Home
Výchova dětí jinak
Štěstí a spokojenost
Zdravý životní styl
Tvořivost a intelekt
Psychologie úspěchu
Angličtina, jiné jazyky
Individualni pristup
Dětské aktivity
Kdo jsme
Školné a přihláška
Přednášky,konsultace
Kontakt

 

Příklady nápravy negativních charakterových vlastností

Na jednoduchých příkladech ukážeme, jak úspěšně pracujeme v nápravě některých negativních charakterových vlastností, které si dítě může přinést z předešlého prostředí /např. jedináček nechce se dělit s kamarádem/  anebo genetických záležitostí, kdy má dítě zafixovanou určitou specifickou stopu chování a jednání a my ji opět nenásilně, jakoby nebyla, přetváříme, měníme a co je důležité, neupozorňujeme na ni. Snažíme se předcházet situacím, které by dítě opakovaně přivedly k takovému typu chování, a zároveň posouváme dítě do jiné, vhodnější kladné roviny.

 

Pavlínka

Příkladem zde uvádím holčičku, měla podvědomý afektovaný projev, kdy neuměla dát svůj nesouhlas s určitým druhem oprávněného příkazu najevo jinak, než prudkým trhem končetiny a neřízeným zásahem, někdy i bolestivým, do přikazující osoby. Pokud se toto zjistilo a začalo se opatrně, nenásilně a dlouhodobě pracovat na vymizení tohoto negativního chování, postupně se ztrácelo v prepubescentním věku. Někdy se vyplatí dlouhá nerazantní cesta, záleží však na osobnosti dítěte a dalších jeho charakteristikách, což může posoudit jen ten, kdo má srovnání a s dítětem každodenně pracuje.

 

Milánek

Dalším častým příkladem bývá dítě, které přichází z milující rodiny, avšak výchova bývá dosti nejednotná s velkým zaneprázdněním matky, kdy dítě cítí nervozitu a neklid i ve chvílích, kdy se právem domnívá, že právě určitá chvíle či doba patří jemu, je vyrušováno či vytrháváno ze společných činností s matkou /např. matce zvoní často telefon/ a dítě zažívá opakovaně pocity citové nedostatečnosti, neboť má v průběhu dne jen málo chvilek, kdy se může plně ztotožnit a soustředit výhradně na jednu činnost.či osobu jím oblíbenou. Dítě bylo inteligentní, rádo se dozvídalo a učilo. Pokud se mu však rodina málo věnovala po intelektové stránce, bylo  velice znát, jak rychle se po týdnu zhoršilo. I s malými dětmi i je třeba pracovat neustále, tzv." mít je na niti." Proto v našem centru tolik dbáme na každé jednotlivé dítě, na jeho postup a vrozené tempo, jelikož mnoho úspěchu záleží na tom, jak my se přizpůsobíme potřebám a  možnostem dítěte, tak aby se mohlo postupně a přirozeně vyvíjet jak psychicky, tak fyzicky.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Mgr. Katrin Čadková, email: HappyCenter@seznam.cz