www.HappyCenter.cz

 nabízí rodinnou alternativu výchovy dětí. Individuální přístup, zdravé životní prostředí, formování úspěšné osobnosti.

 

Home
Výchova dětí jinak
Štěstí a spokojenost
Zdravý životní styl
Tvořivost a intelekt
Psychologie úspěchu
Angličtina, jiné jazyky
Individualni pristup
Dětské aktivity
Kdo jsme
Školné a přihláška
Přednášky,konsultace
Kontakt

 

Přednášky

Záměrem naší péče je mimo jiné tělesné zdraví, pěstování základních hygienických návyků, samostatnosti v sebeobsluze a ochotě poslechnout dospělého, probudit zvídavost a zájem o vše nové, aby dítě takto mohlo dosáhnout skvělé školní zralosti, jakožto zásadnímu předpokladu úspěšné školní docházky a skvělé a radostné cesty životem. Těmto výzvám přizpůsobujeme naše přednášky.

 

Individuální konsultace

Témata vybíráme podle přání rodičů či jejich zaměření ve vztahu k dítěti, probereme s nimi co oni sami by si pro dítě přáli či s čím můžeme být nápomocni. Pohovoříme s rodiči o jejich radostech i starostech s dětmi tak, aby vše bylo ve prospěch dětí.

 

Kontakt: Mgr. Katrin Čadková, email: HappyCenter@seznam.cz