www.HappyCenter.cz

 nabízí rodinnou alternativu výchovy dětí. Individuální přístup, zdravé životní prostředí, formování úspěšné osobnosti.

 

Home
Výchova dětí jinak
Štěstí a spokojenost
Zdravý životní styl
Tvořivost a intelekt
Psychologie úspěchu
Angličtina, jiné jazyky
Individualni pristup
Dětské aktivity
Kdo jsme
Školné a přihláška
Přednášky,konsultace
Kontakt

 

Školné

Varianta docházky Měsíční školné 
Celodenní péče 5x týdně  od 4.950,-
Polodenní péče 5x týdně  od 2.950,-
Celodenní péče 4x týdně  od 3.950,-
Celodenní péče 3x týdně  od 2.950,-


Ceny jsou uvedeny v korunách. Nejsme plátci DPH.

Do Happy Center přijímáme děti od 3, výjimečně od 2 let.

 

V ceně je zahrnuto

  • výchova harmonické osobnosti v rodinném prostředí
  • vzdělávání dle věku a předpokladů dítěte
  • individuální přístup k dítěti dle jeho specifických zvláštností
  • Kompletní strava
  • Zájmové činnosti

 


Mgr. K. Čadková

www.HappyCenter.eu

PŘIHLÁŠKA

ÚDAJE O DÍTĚTI

Jméno:

 

Příjmení:

 

Datum narození:

 

Rodné číslo:

 

Bydliště dítěte:

 

 

ÚDAJE O RODIČÍCH

 

Matka

Otec

Jméno a příjmení:

 

 

Telefonní číslo:

 

 

Emailová adresa:

 

 

 

Datum nástupu do centra:

Varianta docházky:  A. 3 denní   B. 4 denní   C. 5 denní   D.  5 denní dopoledne

Způsob oznamování informací z centra: emailem

 

Současně s přihláškou musí být uhrazena rezervační záloha 1000,- Kč. Ta vám bude odečtena z ceny prvního školného. Bez jejího uhrazení není přihláška považována za závaznou. V případě, že dítě do centra nenastoupí, rezervační záloha se zpět nevrací. Jako variabilní symbol platby uvádějte rodné číslo dítěte. Pokud dítě rodné číslo nemá, uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte.

  

V Přešticích dne:

  

 

...................................................

      zákonný zástupce dítěte

 

Přihlášku můžete vytisknout přímo či nejprve zkopírovat do programu např. Word a potom vytisknout.


 

 

Kontakt: Mgr. Katrin Čadková, email: HappyCenter@seznam.cz