www.HappyCenter.cz

 nabízí rodinnou alternativu výchovy dětí. Individuální přístup, zdravé životní prostředí, formování úspěšné osobnosti.

 

Home
Výchova dětí jinak
Štěstí a spokojenost
Zdravý životní styl
Tvořivost a intelekt
Psychologie úspěchu
Angličtina, jiné jazyky
Individualni pristup
Dětské aktivity
Kdo jsme
Školné a přihláška
Přednášky,konsultace
Kontakt

 

Výchova pro šťastný a spokojený život

V určitém nízkém věku, záleží na vyspělosti a zralosti každého dítěte, přichází období, kdy se dítě snaží prosadit a tzv. vydupat si své. Většinou je takovou obětí dětského řádění matka, zejména při nákupech v obchodních centrech či jiných příležitostech, kdy si těžko ví s dítětem rady,  věc mu koupí, ale dítě pak o věc další zájem nemá. Uvádím zde tento příklad proto, abych přiblížila jedno z vývojových období, kdy matka přirozeně přestává být autoritou pro dítě a to potřebuje pro svůj zdárný vývoj autoritu již dalšího člověka, zpravidla učitele či vychovatele. Ze své zkušenosti vím, že stejné dítě ve stejném obchodě na upozornění jiného vychovatele, že dnes mu toto nekoupí, naprosto samozřejmě a ochotně poslechne. Chci tím říci, že s výchovou určitých věcí  je potřeba začít ihned v počátcích náznaků, aby se negativy nefixovaly do vědomí.  To, jak si dáme nenucenou formou záležet na výchově v útlém dětství, se vrátí právě v náročné periodě, kdy dítě začne vstupovat do citlivého pubertálního období a naším zájmem je, aby jím prošlo co nejlépe. Naším cílem je pomáhat rodičům lépe projít spletitou cestou výchovy svých potomků.

 

Kontakt: Mgr. Katrin Čadková, email: HappyCenter@seznam.cz